Систем 48

13.09.2021. 07:00
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Poštovani molim vas da sanirate rupu u putu koja se otvorila u Norvežanskoj ulici kod škole Kosta Stamenković, ispred kapije
РЕШЕН
ПОШТОВАНИ

Обавештавамо Вас да тражени радови вису у надлежности Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст. пошто се ради о путу за чије је оржавање поверено ЈП Урбанизаму и изградњи па се морате обратити наведеном органу и затражити санацију оштећеног дела пута .