Систем 48

14.10.2015. 08:14
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
molim da u ulici Lepše Stamenković preko puta broja 3 i 5 date nalog nadležnima da uklone nagomilani šoder pored trotoara, kao i da se na trotoaru ocisti djubre i skine sloj zemlje, takodje molim da na raskrsnici ulice Lepše Stamenković i Norvežanske, gledano iz pravca grada leva strane nadležni očiste trotoar od zemlje, jer je bukvalno ceo prekriven zemljom, kako bi se preglednost raskrsnice poboljšala i pešaci mogli nesmetano da se kreću. Hvala i nadam se da će te ovaj problem rešiti.
РЕШЕН
Обавештавамо Вас, да је по пријему Вашег захтева електронским путем комунална инспекција Градске управе за инспекцијске послове града Лесковца извршила инспекцијски надзор дана 15.10.2015. године и предузела Законом прописане мере, односно издала налоге ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" Лесковац да изврше чишћење површине јавне намене - коловоза ул. Лепше Стаменковића испред бр. 3 и 5 као и тротоара раскрснице поменуте улице и улице Норвежанске ради несметаног коришћења истог.
Обавештавамо Вас да је по извршеном инспекцијском надзору утврђено да је ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" Лерсковац поступила по издатом налогу.