Систем 48

19.10.2015. 22:06
Одељење за инспекцијске послове
Molim nadležnu sluzbu,da se vlasniku restorana Lovac skrene pažnja o pridržavanju propisa o dozvoljenoj granici jacine muzike i buke koja se stvara u tom objektu za dane vikenda i uznemiruje time susedne stanare zgrada i kuća.
РЕШЕН
Obaveštavamo Vas, da je po nalogu inspektora za zaštitu žiovotne sredine Gradske uprave za inspekcijske poslove grada Leskovca restoran SUR "Lovac" u Leskovcu, ul. Svetoilijska br. 7, izvršio merenje buke u životnoj sredini i dostavio dana 22.9.2015 godine izveštaj o merenju buke u životnosj sredini urađeno od strane ovlašćene stručne organizacije Institut za bezbednost, kvalitet i zaštitu životne sredine i zdravlja 27 januar d.o.o. Niš u čijem zaključku stoji da nema prekoračenja nivoa buke pri emitovanju muzike uživo.
Inspektor za zaštitu životne sredine je u više navrata vršio kontrolu navedenog objekta u vezi pridržavanja mera predviđenih iz stručnog nalaza.
Kontrolom nisu uočene nepravilnosti, konotrola će se po planu i programu vršiti i u narednom periodu, a uočene nepravilnosti će se ispraviti na licu mesta.

Postupajući po vašem zahtevu dostavljenom elektronskim putem dana 19.10.2015. godine po pitanju kontrole radnog vremena u poslovnom prostoru SUR "Lovac", obasveštavamo Vas da će komunalna inspekcija Gradske uprave za inspekcijske poslove grada Leskovca preduzeti zakonom i Odlukom propisane mere