Систем 48

10.08.2022. 13:45
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani na KP br.990 KO Leskovac se nelegalno gradi objekat. Naime stari objekat je srušen i gradi se novi. U toj zoni je po PGR-u 15 zabranjena gradnja jer je zaštitna zona dalekovoda i investitor je odbijen rešenjem br.Број: 351-17524/22-02
ROP-LES-20431-ISAW-1/2022 od 11.07.2022. године, ali mu to nije smetalo da nastavi sa radovima.
У РАДУ
Дана 10.08.2022. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електронским путем поднесак чија садржина указује на нелегалну градњу у Лесковцу у ул. Димитрија Туцовића бр. 81.
По извршеном увиду, у Лесковцу у ул.Димитрија Туцовића бр.81, дана 11.08.2022. год. и прикупљањем података ради утврђивања чињеничног стања потребних за поступање грађевинске инспекције, обавештавамо Вас да је грађевинска инспекција Одељења за инспекцијске послове града Лесковца дана 11.08.2022. год. покренула управни поступак.