Систем 48

10.08.2022. 06:07
Одељење за инспекцијске послове
U ulici Stojana Ljubića, prekoputa muzeja, saobraćajni znak koji ukazuje na mesto za parkiranje motornih vozila u vlasništvu osoba sa invaliditetom i dalje je zaklonjen granama stabla koje je inače podiglo asfalt. Kontejneri i dalje ometaju parkiranje. Očigledno je da nemate sluha za probleme osoba sa invaliditetom. Inspektor koji je izlazio na teren ili slabo vidi ili ne prepoznaje problem.
Preduzmete mere da se znak vidi ili da tražim pomoć Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Ne odlažite i ne zamajavajte gradjane, uradite nešto da se vidi.
РЕШЕН
Дана 10.08.2022.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, достављен је електронским путем поднесак чија садржина указује на поднеске од 20.07.2022. године и 18.07.2022.године, које сте упутили овом Одељењу.
У складу са напред наведеним, а увидом у донете акте од стране овог Одељења, обавештавамо Вас да је, сходно одредбама члана 62. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Ваш поднесак од 20.07.2022.године прослеђен на даљу надлежност и поступање ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац, као стварно надлежном органу, о чему сте већ обавештени у складу са законом.
Истом приликом Вас обавештавамо да је ЈП „Урбанизам и изградња“Лесковац, по поднеску од 18.07.2022.године, достављено обавештење ради предузимања прописаних мера из надлежности овог јавног предузећа, у погледу организовања рада на пословима одржавања јавних зелених површина и орезивања дрвореда, у улици Стојана Љубића у Лесковцу, о чему сте такође обавештени у складу са законом.
Из свега напред наведеног ради даљег информисања, о поступању, можете се обратити ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац.