Систем 48

11.08.2022. 15:38
Одељење за инспекцијске послове
Поштовани појединци из Одељења за инспекцијске послове, проблем саобраћајног знака и места за паркирање возила у власништву особа са инвалидитетом преко пута музеја, није РЕШЕН ако сте ви обавестили ЈП „Урбанизам и изградња“, већ када знак буде видљив, а место слободно за паркирање.
Нико од вас није тражио да некога обавештавате, праћењем овог портала свако може да се обавести, а од вас је тражено да предузмете мере.
Едукације ради морам да вам објасним елементарне ствари које ви очигледно не познајете.
Предузимање мера укратко садржи следеће активности:
1. Прочавање и схватање поднеска лица које пријављује пеоблем.
2. Издавање налога (у овом случају ЈП „Урбанизам и изградња“) за поступање, са одређеним роком за реализацију.
3. Праћење и контролу реализације.
4. Изрицање казне за непоштовање налога и рока.
5. Обавештавање подносиоца захтева.

Колико је мени познато у овој држави сви морају да поштују ваше наредбе, како физичка, тако и остала лица, али такође Ви имате право свакога да казните, а не само физичка лица.

Мани те се обавештавања, изађите и решите проблемем.

Ако требам да се обраћам ЈП „Урбанизам и изградња“, поставља се питање шта сте ви, инспектори, скретничари, диспечери и тд.
РЕШЕН
Дана 11.08.2022. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, достављен је електронским путем поднесак чија садржина указује на поднеске које сте упутили овом Одељењу електронским путем дана 10.08.2022. године, 20.07.2022. године и 18.07.2022. године.
У складу са напред наведеним, а увидом у раније донета акта од стране овог Одељења, обавештавамо Вас да сте о предузетим мерама у вези са достављеним поднесцима благовремено обавештени електронским путем, у законом прописаном року, од стране овог Одељења.