Систем 48

11.08.2022. 15:39
Одељење за инспекцијске послове
Иза хотела, а недалеко од Градске управе, контејнери који се налазе су право ругло у центру града. Oбзиром да до сада ништа нисте предузели по старом добром обичају, обезбедите бар да се поставе контејнери са поклопцима.
РЕШЕН
Дана 11.08.2022. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка чија садржина указује на питања из области одржавања чистоће на територији града Лесковца, у улици Булевар ослобођења бб, у Лесковцу.
Обавештавамо Вас да је ово Одељење, након пријема наведене представке, дана 12.08.2022. године, у складу са законом и подзаконским актима, упутило Обавештење PWW LESKOVAC DOO Leskovac, да као вршилац комуналне делатности управљања отпадом и одржавања чистоће на територији града Лесковца, организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима и прописан и уговорен обим и квалитет комуналних услуга, предузимањем мера на довођењу у исправно стање посуда за смеће – контејнера постављених на градском грађевинском земљишту јавне намене у Лесковцу, у улици Булевар ослобођења бб (у близини СУР „АБЦ“ и хотела „Лесковац“), на К.П. бр. 5394/7.