Систем 48

11.08.2022. 16:01
Одељење за инспекцијске послове
Ulica Milutina Bojica, Leskovac
Komsija koji zivi pored mene cuva psa u neogradjenom dvoristu, bez boksa, pas je slobodan, napada ljude, napada mene kad krenem ujutru na posao, cesto seta po ulici, niko ne vodi brigu o njemu, rekla sam komsiji par puta da povede racuna o njemu, ali se nista ne menja.
Ljubazno Vas molim da dodjete i proverite psa.
РЕШЕН
Дана 11.08.2022. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електронским путем поднесак чија садржина указује на питања из области услова за држање домаћих животиња – паса на територији града Лесковца, у улици Милутина Бојића.
Обавештавамо Вас да је након извршеног увида у достављени поднесак ово Одељење утврдило да предметни поднесак садржи недостатке који спречавају овај орган да поступа по њему, те је потребно да исти уредите у року од осам (8) дана од дана достављања овог е-mail, у смислу да овом Одељењу доставите податке о лицу које би у поступку инспекцијског надзора било субјекат надзора и то: име и презиме и тачну адресу становања власника/држаоца домаћих животиња - паса, како би у смислу Закона о инспекцијском надзору надлежном инспектору Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца био издат налог за инспекцијски надзор.
Уколико поднесак не буде уређен у утврђеном року, поступиће се са истим у складу са чланом 18. наведеног Закона о инспекцијском надзору.
Дана 11.08.2022. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електронским путем поднесак чија садржина указује на питања из области услова за држање домаћих животиња – паса на територији града Лесковца, у улици Милутина Бојића.
Дана 12.08.2022. године Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца Вам је електронским путем упутило обавештење да је након извршеног увида у достављени поднесак утврдило да предметни поднесак садржи недостатке који спречавају овај орган да поступа по њему, те је потребно да исти уредите у року од осам (8) дана од дана достављања тог е-mail, у смислу да овом Одељењу доставите податке о лицу које би у поступку инспекцијског надзора било субјекат надзора и то: име и презиме и тачну адресу становања власника/држаоца домаћих животиња - паса, како би у смислу Закона о инспекцијском надзору надлежном инспектору Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца био издат налог за инспекцијски надзор, и да уколико поднесак не буде уређен у утврђеном року, поступиће се са истим у складу са чланом 18. наведеног Закона о инспекцијском надзору. С обзиром на то да у остављеном року нисте уредили предметни поднесак, тиме што овом Одељење нисте доставили тражене податке: име и презиме и тачну адресу становања власника/држаоца домаћих животиња - паса, то се према одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 – др. Закон и 95/2018) сматра да сте одустали од представке.