Систем 48

15.08.2022. 07:00
ЈКП Пијаца
У Вучје у Пијац постоје две јавне чесме које не раде дуже време из разлог јел немају гумице да се замене, по изјави радника Пијаце и да вас замолим да оспособи те две чесме и бићу ја донатор те гумице. Хвала на разумевању.
ЗАВЕДЕН