Систем 48

11.11.2015. 16:48
Одељење за инспекцијске послове
Молим Вас да изађете у Турековцу и решите проблем који нам стварају Цекић Никола и Цекић Драган власници предузећа за производњу плочица. Више пута је долазила инспекција због заузећа пута од стране поменутих лица, али због њихових политичких везе(чланови СПС-а) инспекција само дође и оде. Поред тога што су заузели пут са једне стране са плочицама са друге стране паркирају сва могућа возила која имају, а имају их пуно(два камиона и три путничка возила). Као човек који живи у тој улици више пута сам их молио да очисте бар једну страну али то њих недотиче.
РЕШЕН
Obaveštavamo Vas, da je po prijemu Vašeg zahteva dostavljenog elektronskim putem komunalna inspekcija Gradske uprave za inspekcijske poslove grada Leskovca dana 12.11.2015. godine izvršila inspekcijski nadzor u naseljenom mestu Turekovcu i tom prilikom utvrdila navode iz zahteva po pitanju držanja robe - betonskih pločica na javnoj površini kao i da je ista preduzela Zakonom i Odlukom propisane mere.
Istom prilikom Vas obaveštavamo da komunalna inspekcija Gradske uprave za inspekcijske poslove nije nadležna po pitanju parkiranja registrovanih motornih vozila na javnoj površini te se za rešavanje istog morate obratiti nadležnom MUP-u RS.