Систем 48

01.12.2015. 14:06
Одељење за урбанизам
ZA LEGAKUZACIJU OBJEKTA PO CLANU 6 STAV 4, ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA, , ZA KOJI NIJE PODNETA ZAHTEV PO PREDHDNIM ZAKONIMA , DALI JE POTREBNO PODMOSITI ZAHTEV ILI CEKATI KOMISIJU , ODNOSNO KAKAV CE BITI POSTUPAK?
РЕШЕН
Poštovani, imate dve mogućnosti, da sačekate Komisiju koja će popisivati nelegalne objekte ili da podnesete Gradskoj upravi za inspekcijske poslove pismenu izjavu da posedujete nelegalan objekat koji želite da ozakonite.