Систем 48

16.02.2016. 19:38
ЈП Урбанизам и изградња
Molim za odgovor kada će ppočeti radovi na izgradnji ul. Dubočica od škole Trajko Stamenković do raskršća sa Devetom ulicom.Radovi su prošli na tenderu a takođe i ročište sa prethodnim izvođačem radova.
Trenutno se ulicom ne moze proći a da kolima ne skinete uzvišenja sa kolovoza.
ИНВЕСТИЦИЈА У ПЛАНУ
Ugovor sa izvođačem radova je sklopljen i radovi ce po čl.7 Ugovora početi nakon uvođenja izvođača u posao po dinamičkom planu.