Систем 48

06.05.2019. 18:36
Одељење за урбанизам
Da li novosagrađeni objekat u Svetoilijskoj 7 gde je pivnica ima građevinsku ,ekološku upotrebnu ,saglasnost okoline sve ostale dozvole koje treba za rad?
РЕШЕН
Поштовани,
Поводом Вашег захтева за доставу информације да ли новосаграђени објекат у ул. Светоилијској бр. 7 има грађевинску и употребну дозволу, обавештавамо Вас да на основу података наведених у захтеву нисмо у могућности даВам доставимо тражене информације, обзиром да се евиденција о издатим грађевинским и употребним дозволама не води по адреси и намени објекта, већ по броју предмета и инвеститору.
Што се тиче осталих података из захтева, односно да ли новосаграђени објекат у горе поменутој улици има еколошку и све остале дозволе за рад, обавештавамо Вас да то није у надлежности Одељења за урбанизам Градске управе града Лесковца.
С поштовањем