Систем 48

08.05.2019. 08:05
Одељење за инспекцијске послове
Postovani podnosim prijavu protiv picerije Nedodjija i igraonice Nedodjija jer su napravili baste od metalne konstrukcije vece od 10m2 na trotoaru bez ikakve dozvole i saglasnosti stanara zgrade i onemogucili prolaz kako pesacima tako i stanarima.Nadam se da ce te postupiti po zakonu i spreciti bahato ponasanje vlasnika igraonice jer se on se hvali vezama u inspekciji jer mu je supruga radila tamo.unapred hvala
РЕШЕН
Дана 08.05.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем, по питању постављања привремених монтажних објеката-баште у улици Страхињића Бана бб, у Лесковцу, а против власника истих.
Обавештавамо Вас, да ће комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца након прикупљења података од значаја за инспекцијски надзор и утврђивања чињеничног стања поступити у складу са Законом и градском Одлуком, о чему ћете бити накнадно обавештени.

Дана 14.05.2019. године, у циљу прикупљања података битних за инспекцијски надзор, извршен је увиђај на лицу места у ул. Страхинића Бана бр. 34, у Лесковцу, у пословном простору Недођија два и Недођија три, који обављају угоститељску делатност као посебни делови стамбено-пословне зграде на датој адреси.
Том приликом је константовано следеће:
- испред наведених пословних простора постављене су баште отвореног типа израђене од металних конструкција са платформама.
- испред Недођије два башта је постављена уз зграду, при чему је ивица баште удаљењу од око 4м од ивице тротоара.
- испред Недођије три башта је постављена на удаљењу од око 2м од ивице зграде и удаљењу од око 0,20м од ивице тротоара.
- површина на којој су постављене наведене баште је део катастарске парцеле број 5803 КО Лесковац која је у приватној својини више лица (БАГДАЛА ГРАДЊА ДОО ЛЕСКОВАЦ, МЕТАЛ ГАЛАНТ ГРАДЊА ДОО ЛЕСКОВАЦ Јанковић Милош и Јанковић Светислав).
Према одредбама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Лесковца ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/2015 и 31/2015), постављање баште врши се на основу решења које издаје надлежни градски орган уколико је иста постављена на површини јавне намене, а површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом (улице тргови, паркови, и др.).
Сходно наведеном, не постоје услови за покретање поступка инспекцијског надзора по службеној дужности.