Систем 48

08.05.2019. 12:25
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Имам једно питање које је уједно и захтев самом градоначелнику. Будући да је био заиста предивно уређен и поплочан тротоар преко пута Лидла (и код апотеке, и код кинеза), зашто је дозволио да после интервенције Водовода остане онакав како сада изгледа. Тротоар је био прелеп, са водиљама и све то... А како сада изгледа? Ни месец дана није могло да траје нешто што је лепо у овом граду. А то је сам улаз у град и прво што свако види. Молим вас решите ово, јер је заиста ружно за наш град.
У РАДУ
"ПОШТОВАНИ"
У вези вашег питања обвештавамо Вас да ћемо се обратити грађевинској инспекцији пошто смо увидом на лицу места после вашег обраћања ваше изнешене чињенице што се тиче водовода да је у обавези да врати оштећену површину у првобитно стање тачне.

У прилогу обавештења достављамо вам предлог пријаве грађевиској инспекцији.

Република Србија
Град Лесковац
Одељење за комунално – стамбене послове,
саобраћај и инфраструктуру
Број:
Датум: . године
Лесковац


ODEЉЕНЈЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
ЛЕСКОВАЦ


ПРЕДМЕТ: Пријава оштећења тротоара и недовођење површине у првобитно стање у улици Краља Петра I(преко пута ЛИДЛА)


Одељењу за комунално-стамбене послове,саобраћај и инфраструктру и градоначелнику преко портала систем 48 град Лесковац обратио се господин Стефан Пешић са оправданим питањем недовођења оштећеног тротоара после интервенције на поправци квара на водоводној мрежи од стране ЈП Водовда Лесковац .
Молимо Вас да у склопу ваших законских обавеза прдузмете одговарајуће мере на са санацији наведеног оштећења и да нас о преузетим мерма обавестите.
ОБРАЂИВЧ
Миломир Златковић
__________________

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Драган Николић
_______________________