Систем 48

13.05.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
komsija dimic cedomir sve fekalije iz dva kupatila i wc direktno pusta u moj plac. kumarevo
РЕШЕН
Дана 13.05.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању услови и начин регулисања одвођења отпадних вода од стране Димић Чедомира из села Кумарева.
Обавештавамо Вас, да ће комунални инспектор Одсека ѕа послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца предузети мере у складу са Законом и Одлукама града
Обавештавамо Вас, да је комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Градске управе града Лесковца извршио инспекцијски надзор сачинио записник о утврђеним чињеницама на лицу места и наложио мере надзираном субјекту. У току контролног инспекцијског надзора утврђено је да субјект надзора поступио по наложеним мерама.