Систем 48

14.05.2019. 09:15
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
Molim vas da upozorite crkvu u Leskovcu da održava drveće u svom dvorištu. Trotoarom u ulici Učitelja Josifa ne može da se prođe od grana koje vire preko ograde na ulicu, Hvala
РЕШЕН
Дана 14.05.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, достављена је електронским путем представка ради предузимања мера из надлежности Одсека за послове комуналне инспекције.
Обавештавамо Вас, да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршити инспекцијски надзор и предузети мере у складу са Законом.

Поштовани ообавештавамо Вас, да је по достављеној Вашој представци, а у току поступка покренутим пред Одељењем за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца надзирани субјект поступио у складу са одредбама Одлуке о уређење и одржавању паркова, зелених и рекреативних површина, односно уклонио део биљке које је својим гранама угрожавало пролазникие и безбедност саобраћаја у улици Учитеља Јосифа бб, у Лесковцу