Систем 48

16.05.2019. 13:02
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Poštovani,sve pohvale za zamenu asfalta u ul.Solunskih ratnika.Na početku ulice potrebno je izraditi dva boksa za kontejnere za smeće kao što su izradjeni u Radničkoj ulici.Molom vas da razmotrite mogućnost produženja parkinga odnosno izrade novih u isto ulici od početka ulice do ul.Slavka Zlatanovića.Ovim bi se donekle rešio problem parkiranja vozila stanara tri zgrade u ovoj ulici i izbeglo parkiranje na travnatim površinama.
У РАДУ
"ПОШТОВАНИ"

У вези Вашег питања обавештавамо Вас да изградња боксова за контејнере у надлежности Ј.П Урбанизма и изградње Лесковац па се њима можете обратити за пуну информацију о поступку изградње боксова за контејнере. Уколико дође до изградње контејнера онда се ступа у контакт са " P.W.W.-LESKOVAC DOO LESKOVAC" ради одношења истих.
Захтев за новим паркинг простором је у поступку код" Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст." о чему ћемо ВАС накнадно обавестити јер процедура мора да обухвати израду решења,израду прјекта и изградњу самих паркиралишта.