Систем 48

07.07.2015. 16:41
Одељење за инспекцијске послове
Градска управа за инспекцијске послове

Поштовани,

У улици Текстилна бр.13, на кп.бр.301 КО Лесковац налази се оронули објекат склон паду. Кров је делимично откривен, унутра се налази ђубре и непотребне ствари које одлажу власници ...Jovanovic Novica.Jovanovic Aleksandra,Jovanovic Vladimir. Из објекта се шири непријатан мирис. Услед дотрајалости тј. оштећења овакав објекат представља непосредну опасност за живот и здравље људи.

Двориште поред објекта је запуштено, гомила се отпад, смеће и стари грађевински материјал и шире непријатни мириси, а што је најгоре легло пацова.

Овим путем Вам се обраћам са молбом да грађевинска и комунална инспекција, на основу Закона о планирању и изградњи и Одлуке о комуналном уређењу предузму све потребне мере.

Унапред захвална

Станковић Оливера
РЕШЕН
Postupajući po Vašem zahtevu upućenom elektronskim putem Gradskoj upravi za inspekcijske poslove grada Leskovca, obaveštavamo Vas da ce komunalna inspekcija Gradske uprave za inspekcijske poslove, na osnovu navoda iz podnetog zahteva i utvrđenog činjeničnog stanja, uviđajem na licu mesta, preduzeti Zakonom i Odlukama propisane mere o čemu ćete naknadno biti obavešteni.