Систем 48

22.07.2015. 09:53
Одељење за инспекцијске послове
Molim Gradsku upravu za inspekciske poslove, onu koja je zaduzena za merenje buke da ispita i ti vise puta buku koje stvara Fabrika Mita Bobiste.U nedelju 19.7.2015 vrseno je merenje koje se krece od 64-70db.
Niko mu ne moze nista.Amoz.Ako mozete pokusajte nesto.
Pozz Goran
РЕШЕН
Поступајућо по Вашем захтеву упућеном електонским путем Градској управи за инспекцијске послове града Лесковца, обавештавамо Вас да ће Инспекцији за заштиту животне средине, на основу навода из поднетог захтева и утврђеног чињеничног стања увиђајем на лицу места предузети Законом предвиђене мере, о чему ће те накнадно бити обавештени.
Дана 16.10.2015 године, донето је решење бр. 501-287/15-07и бр.501-296/15-07 којим се одбија Ваш захтев као неоснован. Дана 05.9.2015 године достављени су извештаји урађени од стране овлашћене стручне организације предузећа за производњу, промет и услуге "Анахем" д.о.о Београд о испитивању нивоа буке у животној средини и извештај о мерењу емисије на емитерима кабине за лакирање у којима се констатује да меродавни ниво буке на свим мерним тачкама не прелазе највеће дозвољене вредности за дневни и ноћни период и да у верме мерења технолошког постројења својим радом нису доводили до прекорачења граничне вредности емисије за дати параметар загађења.
Решење можете узети у згради осмоспратнице на седмом спрату у канцеларији бр. 15 јер се решења враћају са образложењем да на дату адресу не постоји дато лице.