Систем 48

22.07.2015. 10:08
Одељење за инспекцијске послове
Malo pre sam poslao zahtev da se izvrsi merenje buke Fabrike mita bobiste.
U nedelju je vrseno merenje i iznosilo je od 64-70db
u razlicitim vremenskim intervalima..n70db.niko mu nista ne moze.nmoze.nadam se da ce te ovo
РЕШЕН
Поступајућо по Вашем захтеву упућеном електонским путем Градској управи за инспекцијске послове града Лесковца, обавештавамо Вас да ће Инспекцији за заштиту животне средине, на основу навода из поднетог захтева и утврђеног чињеничног стања увиђајем на лицу места предузети Законом предвиђене мере, о чему ће те накнадно бити обавештени.
Дана 16.10.2015 године, донето је решење бр. 501-287/15-07и бр.501-296/15-07 којим се одбија Ваш захтев као неоснован. Дана 05.9.2015 године достављени су извештаји урађени од стране овлашћене стручне организације предузећа за производњу, промет и услуге "Анахем" д.о.о Београд о испитивању нивоа буке у животној средини и извештај о мерењу емисије на емитерима кабине за лакирање у којима се констатује да меродавни ниво буке на свим мерним тачкама не прелазе највеће дозвољене вредности за дневни и ноћни период и да у верме мерења технолошког постројења својим радом нису доводили до прекорачења граничне вредности емисије за дати параметар загађења.
Решење можете узети у згради осмоспратнице на седмом спрату у канцеларији бр. 15 јер се решења враћају са образложењем да на дату адресу не постоји дато лице.