Систем 48

06.04.2021. 22:25
Одељење за инспекцијске послове
Ne razumem zasto Toplana u ulici 28.marta ne isteruje sljaku. Danas je ceo dan duvao vetar i znate li kakav nam je ves bio? Ja vas molim da preduzmete mere i naterate bahate iz toplane da izvezu onaj lom
РЕШЕН
Дана 06.04.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању поступања према Закону о управљању отпадом, односно по питању уклања отпадне шљаке из котловског постројења котларнице „Црвена Звезда“ Лесковац, у улици 28. Март бб, у Лесковцу.

Обавештавамо Вас да је након донетог решења Одсека за послове инспекције за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца и наложених мера ЈКП „Топлана“Лесковац у поступку извршења наложених мера, те је на основу извршене контроле утврђено да је почев од 05.04.2021. године, по динамици и организацији послова ЈКП „Топлана“Лесковац и PWW DEPONIJA DVA DOO LESKOVAC, почело извожење отпадне шљаке на предвиђеној локацији. У складу са динамиком послова у наредном периоду, вршиће се одвожење отпадне шљаке, чију ће реализацију и извршење решењем наложених мера пратити надлежни инспектор за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца.

Oбавештавамо Вас да је дана 20.05.2021. године инспектор за заштиту животне средине Градске управе за инспекцијске послове града Лесковца, извршио контролу мера наложених Решењем надзираном субјекту ЈКП "Топлана" Лесковац, котларница "Црвена Звезда" Лесковац, ул.28.Марта бб, а по питању уклањања отпадне шљаке из котловског постројења.
Инспекцијским надзором је утврђено да је ЈКП "Топлана"Лесковац поступила по наложеним мерама из Решпења и извршила одвожење целокупне отпадне шљаке која је била привремено складиштена на локацији котларнице "Црвена звезда" у Лесковцу, у ул.28.Марта бб.