Систем 48

08.04.2021. 15:16
ЈП Урбанизам и изградња
U ulici Ljube Nenadovića kod broja 17 d , zamenjena je ulična svetiljka , Nova svetiljka je pogrešno postavljena paralelno sa ulicom tako da snopovi svetla ne osvetljavaju put.Potrebno je zaokrenuti svetiljku za 90 stepeni , kako bi bila upravna na pravac puta i kako bi svetlost padala po osovini puta a ne levo i desno u prostor koji ne koriste ni pešaci ni vozila.
У РАДУ
Poštovani, biće dat nalog izvođaču radova da ispravi svetiljku i postaviti je u pravom smeru.