Систем 48

28.04.2021. 11:27
Одељење за инспекцијске послове
Prijava za stambenu zgradu br.5 u Vučju.

od podruma do potkrovlja su sve same stare stvari.
Zajednička prostorija, hodnik i potkrovlje. U potkrovlju iznad stana br.17 nalaze se stvari koji su tu više od 30 godina. Vlasnik se odselio . Zgrada je puna pacova i golubova.

Hvala unapred.
РЕШЕН
Дана 28.04.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднеск по питању одржавања и употребе заједничких делова зграде Стамбене заједнице у Вучју.

Имајући у виду наводе изнете у поднеску обавештавамо Вас да се ради решавања питања везаних за одржавање и употребе заједничких делова зграде сходно одребама Закона о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016), обратите органу управљања зградом, професионалном управнику, односно лицу коме су поверени послови управљања.

Истом приликом Вас обавештавамо да је одредбама Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр.104/2016) прописао у члану 15. став 1. тачка 3. да послове управљања зградом врши стамбена заједница, преко својих органа или професионални управник коме су поверени послови управљања, у стамбеној згради који има заједничке делове.