Систем 48

03.05.2021. 14:45
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
U nastavku Vam dostavljam ostale fotografije saobracajnih znakova
РЕШЕН
ПОШТОВАНИ

Остајемо у свему у претходном одговору, нове чињенице које сте изнели не утичу на игнорисање ћириличног писма као и на нашу обавезу на измену режима саобраћаја у складу са правилником. Што се тиче Ваше тврдње да је туристичка сигнализација у складу са правлником поставља се питање који возач може да се снађе по туристичкој сигнализазији која је постављена на конзолним носачима (урађена по пројектној документацији и посебног извора финансирања) , дали може упште нешто да прочита у покрету. Шта ако возач нагло прикочи да би на том путоказу уочио правац који тражи.