Систем 48

04.05.2021. 11:07
Одељење за инспекцијске послове
Поштовани, ЈП "Урбанизам и изградња" није извршило уклањање растиња у року од три дана, који сте им одредили крајем 2020. године.
Ваши дописи број 355-948/20-07, 355-949/20-07 и 355-950/20-07 од 16.12.2020. године.
Молим Вас да предузмете мере из своје недлежности како би ЈП поступило, а у будуће да пратите реализацију ваших налога.
У РАДУ
Дана 03.05.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електроснким путем представка по питању „уклањање растиња“ и поступања ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац по издатим налозима.

Имајући у виду наводе изнете у представци обавештавамо Вас да ће сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018) надлежни инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца након прикупљања податка од значаја, а по оцени о постојању разлога за покретање поступка по службеној дужности, предузети мере предвиђене законом и подзаконским прописима, о чему ћете бити обавештени у складу са Законом.