Систем 48

18.05.2021. 09:04
Одељење комуналне полиције
Parkiranje zelena površina 18.05.2021.
РЕШЕН
Poštovani,
molimo vas da nas obavestite o tačnoj lokaciji, jer se na osnovu vašeg dopisa to ne može utvrditi. Po tačno definisanoj lokaciji sa vaše strane, Komunalna policija postupiće po prijavi u skladu sa ovlašćenjima