Систем 48

18.05.2021. 21:41
Одељење за инспекцијске послове
Postovani,u ulici Knez Mihajla br 4 vrši nelegalan priključak na kanalizacionu mrežu
РЕШЕН
Дана 18.05.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, електронским путем достављен је подесак у вези спајањa унутрашњих инсталација са канализационом мрежом у улици Кнеза Михајла бр.4.
Имајући у виду да поднесак достављен електронским путем садржи недостатак који Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца спречава да поступе према истом, неопходно је да уредите поднесак у року од 8 дана од дана достављања овог E-mail, у смислу да овом Одељењу доставите податке о лицу које би у поступку инспекцијског надзора било субјект надзора и то: име и презиме и тачну адресу становања, у смислу да ли је у питању спајање унутрашњих инсталација са уличном канализационом мрежом у улици Кнеза Михајла бр.4 у Лесковцу или у насељеном месту Бобиште, како би у смислу Закона о инспекцијском надзору, надлежном инспектору Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца био издат налог за инспекцијски надзор.
Уколико поднесак не буде уређен у утврђеном року, поступиће се са истим у складу са наведеним Законом.
Обавештавамо Вас да је одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018) прописано: „Ако подносилац представке, након обавештења инспекције о неуредности представке, јер има недостатке који инспекцију спречавају да поступа по њој или је неразумљива или непотпуна, не уреди представку у року од осам дана од обавештавања – сматра се да је подносилац одустао од представке.“