Систем 48

25.05.2021. 05:56
Одељење за инспекцијске послове
Поштовани,
Када ће ЈП "Урбанизам и изградња" извршити уклањање растиња које сте регулисали Вашим дописами број 355-948/20-07, 355-949/20-07 и 355-950/20-07 од 16.12.2020. године.
Рок је истекао још у 2020. години.
У РАДУ
Дана 25.05.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електроснким путем представка по питању „уклањање растиња“ и поступања ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац по издатим налозима.

Имајући у виду наводе изнете у представци обавештавамо Вас да ће сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018) надлежни инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца предузети мере предвиђене законом и подзаконским прописима, о чему ћете бити накнадно обавештени.