Систем 48

26.05.2021. 13:30
Одељење за инспекцијске послове
Поштовани,
ЈП "Урбанизам и изградња" није поступило по вашем налогу у вези уклањање растиња које сте регулисали Вашим дописами број 355-948/20-07, 355-949/20-07 и 355-950/20-07 од 16.12.2020. године.
Рок је истекао у децембру 2020. године.
Сада је крај маја, инспектор још не поступа иако сам писао и почетком маја. Када намерава да почне са поступањем пошто ће скоро бити пола године од датог рока. Ако му треба стручна помоћ реците, има у граду много способних људи жељних да му помогну. Крените са радом. Пишите шта сте конкретно предузели, а не да ли ће инспектор да поступа по законима. Маните се будућег времена.
РЕШЕН
У складу са достављеним поднеском обавештавамо Вас да је чланом 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018) прописано да на захтев подносиоца представке, односно иницијативе за покретање поступка, инспектор обавештава подносиоца представке како је поступио са представком, најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, а о исходу покренутог поступка ванредног инспекцијског надзора - најкасније у року од 15 дана од дана окончања поступка.
Сходно напред наведеном обавештавамо Вас да ће надлежни инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца поступити у складу са Законом.