Систем 48

28.05.2021. 11:50
Одељење за инспекцијске послове
Поштовани, мани те се приче о роковима за обавештавање инспектора, јер ви рокове и не поштујете. Дајте пошаљите некога да уклони растиње. Ближи се месец јун и 6 месеци од молбе. Почните да радите на терену, а мање да пишете. Обавештњењ писани ми ништа не значи, већ оно што видим да је одрађено.
РЕШЕН
У складу са достављеним поднеском обавештавамо Вас да је чланом 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018) прописано да на захтев подносиоца представке, односно иницијативе за покретање поступка, инспектор обавештава подносиоца представке како је поступио са представком, најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, а о исходу покренутог поступка ванредног инспекцијског надзора - најкасније у року од 15 дана од дана окончања поступка.
Сходно напред наведеном обавештавамо Вас да ће надлежни инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца поступити у складу са Законом.