Систем 48

31.05.2021. 15:04
Одељење за инспекцијске послове
Поштовани, желим да пријавим велику количину смећа на зеленим површинама поред храма Светог Симеона Мироточивог, трговине Златан Траг и свих осталих паркова у насељу Дубочица у Лесковцу. Иако је 30.5.2021. извршено чишћење дела наведених површина, неко је већ ујутру набацао нове количине смећа. Скоро све зелене површине су затрпане пластиком и стаклом, а то су места предвиђена за децу и рекреацију одраслих. Такође, околне шахте су пуне ђубрета и из њих се шири неописив смрад. Молим надлежне службе да ураде нешто по том питању. Унапред хвала.
РЕШЕН
Дана 31.05.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електронским путем поднесак по питању заштите чистоће на површинама јавне намене у Лесковцу, у насељу Дубочица.

Обавештавамо Вас, да је сходно одредбама Закона о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011), члана 13. Закона о инспекцијском надзору ("Сужбени гласник РС", бр 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018) и Одлуке о одржавању чистоће на територији града Лесковца („Сл.гласник града Лесковца“,бр.12/2018), дана 01.06.2021.године Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца у складу са достављеним поднеском обавестило надлежно предузеће ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац, ради предузимања хитних мера и радњи по питању уклањања смећа са површина јавне намене и јавних зелених површина, у Лесковцу, у насељу Дубочица.