Систем 48

02.06.2021. 00:28
Одељење за инспекцијске послове
Пре изношења захтева, извињавам се лицу које прима и прослеђује захтеве грађана, на учесталост мог захтева.
Молим да ме разумете, да је ово једини начин да грађани виде "рад" Одељења, а да се појединци из истог смилују и почну да одрађују посао који им је у опису.


Господо појединци из Одељења, мани те се приче о роковима за обавештавање инспектора, јер ви рокове и не поштујете. Дајте пошаљите некога да уклони растиње. Рок у децембру је давно истекао. Почните да радите на терену, а мање да пишете. Обавештње писано ми ништа не значи, већ оно што видим да је одрађено.
ОДГОВОРИТЕ БАР ШТА КОНКРЕТНО ТРЕБА ДА СЕ ДОГОДИ, ПА ДА УКЛОНИТЕ РАСТИЊЕ.
РЕШЕН
Oбавештавамо Вас да је одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018) прописано да инспектор узима у обзир представке код оцене о постојању разлога за покретање поступка по службеној дужности. Представке имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе. Истим чланом прописано је да инспектор неће покренути поступак по службеној дужности на основу представке ако је процењен незнатан ризик или је посреди злоупотреба права.

Напред наведеним Законом, чланом 18. прописано је да на захтев подносиоца представке, односно иницијативе за покретање поступка, инспектор обавештава подносиоца представке како је поступио са представком, најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, а о исходу покренутог поступка ванредног инспекцијског надзора - најкасније у року од 15 дана од дана окончања поступка.

Истом приликом Вас обавештавамо да је сходно одредбама члана 49. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018) прописано да је инспектор самосталан у раду и за свој рад лично одговоран.