Систем 48

03.06.2021. 02:51
Одељење за инспекцијске послове
Растиње није уклоњено са тротоара. Оно што је рађено у јутарњим сатима спада у неуспели покушај, где су радници отерани (постоји видео запис). Одговоре пишете па бришете (исправљате неистину). Чему то? Ништа нама не значи одговорност вашег инпектора ако се нешто деси. Растиње је и на тротоару и из приватног дворишта, чији је власник и град Лесковац. Молим појединце у Одељењу да се батале писање ради писања, већ да раде. Само у Вашем одељењу постоји израз "самосталност инспектора у раду", док се остала Одељења позивају искључиво на Законске одредбе, примера ради Одељење за урбанизам. Завршавајте оно што сте почели у 2020. години, немој да сте контрадикторни у својим ставовима.

ИЗВИЊАВАМ СЕ ЛИЦУ КОЈЕ ОВАЈ ЗАХТЕВ ПРОСЛЕЂУЈЕ, АЛИ ОВАКО МОРА.
РЕШЕН
У складу са достављеним поднеском, дана 03.06.2021.године, обавештавамо Вас да је након извршеног контролног надзора надлежни комунални инспектор утврдио да је правно лице ЈП "Урбанизам и изградња" поступило по налогу комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца у вези уклањање растиња у Лесковцу, у улици Девет Југовића.