Систем 48

02.06.2021. 18:06
Одељење за инспекцијске послове
Parkiranje na zelenim površinama ulica Norvežanska 35 više puta sam se obraćao komunalnoj policiji zbog problema parkiranja na zelenim površinama u navedenoj ulici ali sem obećanja nije bilo ništa više i sve se nastavlja po starom a komšije su sve vahatije i bezobraznim a zelena površina sve neurednija ko boga vas molim preuzmite zakonom potrebne mere i stanarima omogućite normalan život valjda zbog toga i postojite...
РЕШЕН
Дана 02.06.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак чија садржина указује на питања везана за заустављање или паркирање возила на уређеној јавној зеленој површини, у Лесковцу у улици Норвежанској у непосредној близини броја 35.
Обавештавамо Вас да се сходно организацији послова Градске управе града Лесковца, а у циљу економичности поступка, по питању заустављања или паркирања возила на уређеној јавној зеленој површини, као и по питању заустављања или остављања возила којим се омета коришћење пешачке комуникације, прилаз објектима, интерне саобраћанице и слично, можете обратити Одељењу комуналне полиције Градске управе града Лесковца, као надлежном органу.