Систем 48

09.06.2021. 14:52
Одељење за инспекцијске послове
Parkiranje na zelenim površinama Norvežanska 35 i samo jedna molba u dosadašnjim odgovorima bilo je da će patrole komunalne policije pojačati kontrolu na datoj adresi koliko su kontrole pojačane možete videti sa slike a i vlasnici nepropisno parkiranih vozila za par dana imaće problema u pronalaženje svojih vozila jer je trava i korov toliko uznapredovala da če ih vrlo brzo progutati.... ?
РЕШЕН
Дана 09.06.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању одржавања чистоће на површинама јавне намене и уклањања растиња у Лесковцу, у улици Норвежанској у непосредној близини броја 35.

Обавештавамо Вас да је по достављеном поднеску Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података и извршеног превентивног инспекцијског надзора, у Лесковцу у улици Норвежанској у непосредној близини броја 35, надзираном субјекту ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац доставило обавештење и том приликом указало на обавезе прописане Законом и подзаконским прописима и на неопходност предузимања мера у погледу одржавања и заштите чистоће на површинама јавне намене и довођења истих у уредно и чисто стање, уклањањем растиња и комуналног отпада, са циљем спречавања настанка штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе.