Систем 48

17.06.2021. 11:35
Одељење за инспекцијске послове
U Bobistu odmah pored groblja covek cuva pcele koje su agresivne i napadaju ljude. Buduci da su zadusnice u subotu, imacemo ogroman problem. Pre nekoliko dana su me napale njih 20 ak ali sam sam uspela da pobegnem. Na ujed pcela sam alergicna i ne smem ni da zamislim sta bi se dogodilo da su me izujedale.
РЕШЕН
Дана 17.06.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, електронским путем достављен је подесак по питању држања домаћих животиња - пчела у Бобишту, у непосредној близини гробља.

Имајући у виду да поднесак достављен електронским путем садржи недостатаке који Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца спречавају да поступа по истом, неопходно је да уредите поднесак у року од 8 дана од дана достављања овог обавештавања (e-mail), у смислу да овом Одељењу доставите податке о лицу које би у поступку инспекцијског надзора било субјект надзора и то: име и презиме и адресу становања, како би у смислу Закона о инспекцијском надзору Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, предузело мере у складу са Законом и подзаконским прописима.

Уколико поднесак не буде уређен у утврђеном року, поступиће се са истим у складу са напред наведеним Законом.
Обавештавамо Вас да је одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и 95/2018) прописано: „Ако подносилац представке, након обавештења инспекције о неуредности представке, јер има недостатке који инспекцију спречавају да поступа по њој или је неразумљива или непотпуна, не уреди представку у року од осам дана од обавештавања – сматра се да је подносилац одустао од представке.“