Систем 48

28.07.2021. 09:51
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Zašto se u opštini Leskovac ne primenjuje zakon o saobraćajnoj signalizaciji?
РЕШЕНПОШТОВАНИ

Ваше питање „Зашто се у општини Лесковац не примењује закон o саобраћајној сигнализацији“ нас у свему чуди, поставља се питање како општински орган који је основан у складу са законом може да избегне примену законских овлашћења која су му поверена.
До сада сте нам се обраћали укупно 11(једанајест) пута по два различита онова ,понављајући иста питања и ако сте упућени на орган који је надлежан за решавање проблема са сигнализацилом(постављање саобраћајног знака на раскрсници улица Млимске и Доситеја Обрадовића). Били смо принуђени да вас упозоримо на законску могућност да Вам ускратимо право да нам се обратите. Дана 29.07.2021године обратили сте се Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст. крајње неуредним и нечитким поднеском којим нам достављате до знања да сте се обратили Министарству за саобраћај не наводећи шта заправо од нас тражите. Такво Ваше игноранско понашање према нама је несватљиво с обзиром да себе називате националистом и космополитом. Ваш поднесак мора да буде свему по ЗУП ( Поднесак мора да буде разумљив и да садржи све што је потрбно да би по њему могло да се поступа) Чл.58 став 2.